Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

Forma kursu

Na základě zájmu klientů nabízíme především individuální výuku.

Skupinové kursy organizujeme pouze v případě, že se sejde skupinka kolegů, přátel, příbuzných, kteří mají zájem učit se jazyk spolu. Skupiny jsou do max. 5 osob.