Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

O nás

O Mezinárodním jazykovém institutu.

Mezinárodní jazykový institutMezinárodní jazykový institut, s.r. o. nabízí jazykovou výuku pro všechny věkové kategorie, překlady (včetně soudních) a tlumočení již od roku 1994.

Vyučujeme kursy skupinové i individuální, pro veřejnost i pro firmy.

Výuka probíhá u nás nebo v prostorách klienta.

Jsme zakládajícím členem Asociace jazykových škol, jejíž snahou je zkvalitnit jazykovou výuku v České republice a poskytnout společnou platformu pro činnost jazykových škol.

Naše cíle

Naším cílem je rozvíjet Vaše jazykové schopnosti a umožnit Vám aktivní používání jazyka v různých situacích jak v profesním, tak v soukromém životě.

Po absolvování návazného systému kursů byste měli být schopni bez problémů složit mezinárodní zkoušku odpovídající úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFL).