Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

O nás

O Mezinárodním jazykovém institutu.

Mezinárodní jazykový institutMezinárodní jazykový institut, s.r. o. nabízí jazykovou výuku pro všechny věkové kategorie, překlady (včetně soudních) a tlumočení již od roku 1994.

Vyučujeme kursy skupinové i individuální, pro veřejnost i pro firmy.

Výuka probíhá u nás nebo v prostorách klienta.

Jsme zakládajícím členem Asociace jazykových škol, jejíž snahou je zkvalitnit jazykovou výuku v České republice a poskytnout společnou platformu pro činnost jazykových škol.

Naše cíle

Naším cílem je rozvíjet Vaše jazykové schopnosti a umožnit Vám aktivní používání jazyka v různých situacích jak v profesním, tak v soukromém životě.

Po absolvování návazného systému kursů byste měli být schopni bez problémů složit mezinárodní zkoušku odpovídající úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFL).

Cena

Naší výhodou je zcela jistě i cena, která se za vyučovací hodinu ve skupinovém kursu včetně DPH pohybuje v hladině okolo 60,-Kč.