Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

06 AJ Příprava na ústní část státní maturity

Kurs přípravy na ústní část státní maturity.
Náplní je příprava na 1., 2. a 4. část MZ (odpovědi na tématické otázky, popis obrázků, řízený rozhovor).
Výuku vede český vyučující.

Celkem 30 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení duben 2021

 

02 Španělština konverzace

Kurs pro pokročilé s rodilou mluvčí.
Vstupní úroveň: B1/B2.
Celkem 36 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení červen 2020.

6 z 6 je stále volných


03 Španělština mírně pokročilí

Kurs pro mírně pokročilé s rodilou mluvčí.
Vstupní úroveň: A2/B1.
Celkem 36 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení červen 2020.

6 z 6 je stále volných

05 AJ příprava na didaktický test a slohovou práci

Kurs přípravy na písemnou část státní maturity.
Náplní jsou didaktické testy (poslech a čtení s porozuměním) a slohová práce.
Výuku vede český vyučující.

Celkem 30 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení duben 2021

6 z 6 je stále volných

04 Španělština pro začátečníky

Kurs pro začátečníky s rodilou mluvčí.
Vstupní úroveň: A0/A1.
Celkem 36 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení červen 2020.

6 z 6 je stále volných

01 Pomaturitní AJ MP

Kurs s denní výukou, čeští lektoři a rodilý mluvčí.
20 vyučovacích hodin týdně.
Vstupní úroveň: A2/B1, výstupní úroveň B1+/B2.
Ukončeno mezinárodně platnou jazykovou zkouškou (TOEIC, TELC, Cambridge).
Osobní přístup, přátelské prostředí.

Pouze pro letošní maturanty! Status studenta, organizace šk. roku jako na SŠ.

Zahájení 1. září 2020, ukončení 30. června 2021.

10 z 15 je stále volných

Teddy Eddie v Mostě!

Od září začínáme!
Teddy Eddie (licencovaná metody výuky angličtiny pro děti 2-7 let) a jeho nový kamarád Savvy Ed (děti 7-10 let).
Možnost prázdninového online kursu – Teddy Eddie Holiday.
Více informací v kanceláři.

Nyní také najdete naši školu na portálu jazykovky.cz

Na našem profilu na zmíněné stránce naleznete další informace o naší škole. Odkaz přímo na náš profil naleznete zde.

Pokud jste letošní maturanti, kteří mají zájem o studium pomaturitního studia v příštím školním roce, na zmíněném profilu také naleznete podrobné informace o kursu. Odkaz přímo na kurs naleznete zde.