Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium jazykaV roce 1999 jsme se stali první (a nyní jsme jedinou) jazykovou školou v Mostě, která organizovala pomaturitní studium.

Naše škola je zapsána do přílohy vyhlášky č. 19/2014 Sb.

Co je pomaturitní studium?

Je to jednoletý intenzivní jazykový kurs AJ s denní výukou (4 vyučovací hodiny jazyka denně) pro letošní absolventy středních škol, který Vám pomůže zvládnout jazyk tak, abyste na konci školního roku mohli v případě zájmu úspěšně složit mezinárodní jazykovou zkoušku.

Úspěšnost našich studentů v těchto zkouškách je pravidelně vyšší než 94%. Studenti obvykle skládají zkoušky na úrovni B1 či B2.

Jaké jsou výhody pomaturitního studia?

Po dobu studia máte sociální výhody studenta střední školy.

Pro koho je kurs určen?

Tento kurs je vhodný pro ty, kteří letos úspěšně složili maturitu a chtějí zlepšit znalost jazyka, získat mezinárodně platný certifikát, zvýšit si kvalifikaci a nebo prostě vyplnit rok před nástupem na vysokou školu. Do kursu můžete se statusem studenta nastoupit do 31.12.

Stejné studium mohou absolvovat i zájemci, kteří nejsou letošními maturanty nebo u maturity neuspěli. Tito uchazeči ale NEMAJÍ status studenta střední školy.

Jak probíhá přijímací řízení?

Na základě Vaší přihlášky jste přijati ke studiu a my Vás pozveme na rozřazovací testy. Po jejich vyhodnocení Vám nabídneme kurs odpovídající úrovně.

Kolik studium stojí?

Cena ročního kursu je 24.000,- Kč. Školné je možno platit na splátky.

Studenti, kteří zaplatí celé školné do 30. 9., mají slevu 10%.

Školné zahrnuje školné, studijní materiály, nezahrnuje platbu za certifikáty.

Jak je organizován školní rok?

Stejně jako ve škole, tj. máte stejný začátek a konec školního roku, včetně prázdnin jako středoškoláci.