Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

Překlady a tlumočení

Překlady textůSoučástí naší nabídky jsou i překlady (včetně ověřených) a tlumočení. Služby zajišťujeme v běžných evropských jazycích, po dohodě i v jazycích mimoevropských.
Ceny za překlady a tlumočení jsou stanoveny na základě dohody (objem zakázky, termín, odbornost, jazyk, atd.).

Překlady:

Cenu za překlad vypočítáme na základě počtu znaků tzv. normostrany (30 řádků, 60 úhozů včetně mezer na řádku). Pokud nám zašlete Váš text k překladu, provedeme pro Vás nezávazně předběžnou kalkulaci ceny.

Překlady vyhotovíme i v nestandardním formátu, např. v Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, atd.

Ověřené (soudní) překlady:

Pro ověřený překlad potřebujete notářsky ověřenou kopii originálního textu (soudně ověřený překlad se svazuje s předlohou). Pokud si ji nemůžete zajistit Vy, opatříme Vám ji po zapůjčení originálu, ale zpracování překladu se tím prodlouží o jeden den.

Příplatky za překlady:

 • expresní překlad: od 25% ceny za překlad bez DPH výše (podle množství textu a termínu dodání)
 • ověření správnosti a svázání překladu: od 120,- Kč/kus
 • kopie: od 65,- Kč/kus

Nejčastější typy dokumentů pro ověřené překlady:

 • vysvědčení, diplomy
 • výpisy z rejstříků
 • rodné a oddací listy
 • rozvodové rozsudky
 • lékařské zprávy

TluTlumočenímočení:

Tlumočení zajišťujeme dle dohody s klientem v požadovaném jazyce. Zajišťujeme jak konsekutivní, tak kabinkové tlumočení.

Podklady pro tlumočení:

Pro tlumočení ve specializované oblasti vyžadujeme, aby nám klient dodal podklady pro odbornou přípravu tlumočníka a kontakt na osobu, se kterou může tlumočník konzultovat případné nejasnosti v materiálech.

Příplatky za tlumočení:

 • prašné či hlučné prostředí – od 40% + DPH
 • tlumočení přesčas (více než 8 hod./den) – od 50% + DPH
 • doprava, ubytování a stravování tlumočníka: hradí zadavatel