Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

01 Pomaturitní AJ MP

Kurs s denní výukou, čeští lektoři a rodilý mluvčí.
20 vyučovacích hodin týdně.
Vstupní úroveň: A2/B1, výstupní úroveň B1+/B2.
Ukončeno mezinárodně platnou jazykovou zkouškou (TOEIC, TELC, Cambridge).
Osobní přístup, přátelské prostředí.

Pouze pro letošní maturanty! Status studenta, organizace šk. roku jako na SŠ.

10 z 15 je stále volných

06 AJ Příprava na ústní část státní maturity

Pokud máte zájem se účastnit některého z kursu, můžete se příhlásit pomocí Naší Online přihlášky.