Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

Forma kursu

docházkový

jednou týdně 2 vyučovací hodiny v odpoledních nebo večerních hodinách (obvykle 15.30 – 17.00, 17.00 – 18.30, 18.30 – 20.00), celkem září – červen 80 hodin

víkendový

dvakrát měsíčně pátek odpoledne – sobota dopoledne, celkem 5 víkendů (tj. 40 hodin)

intenzivní

týdenní kurs, obvykle v létě nebo na objednávku firmy, celkem 40 hodin. Kurs může být zaměřen na určitou problematiku (odbornou nebo gramatickou, atd.)

individuální

nejžádanější typ kursu.