Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

Jazykové kursy

Na této stránce naleznete počty volných míst a všechny jazykové kursy, které Mezinárodní jazykový institut provozuje.

06 AJ Příprava na ústní část státní maturity

Kurs přípravy na ústní část státní maturity. Náplní je příprava na 1. část MZ (odpovědi na dotazy k daným tématům), 2. část MZ (popis obrázku), 4. část MZ (rozhovor a řešení dané situace). Výuku vede český vyučující. Celkem 30 hodin. Zahájení: září 2020, ukončení duben 2021
6 z 6 je stále volných

Pokud máte zájem se účastnit některého z kursu, můžete se příhlásit pomocí Naší Online přihlášky.