Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

I letos otevíráme večerní jazykové kursy jazyků

Stejně jako každým rokem, i tento rok otevíráme kursy jazyků, konající se v odpoledních a večerních hodinách.

V současnosti plánujeme otevřít kursy anglického a španělského jazyka různých úrovní. V případě většího zájmu je možné otevřít i kursy ruského, francouzského, a německého jazyka.

Kursy trvají dvě vyučovací hodiny týdně, tj. 90 minut. Kursy začínají v září a končí 30. června.

Přihlášky nám můžete zasílat e-mailem na adresu: info@mjimost.cz