Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

06 AJ Příprava na ústní část státní maturity

Kurs přípravy na ústní část státní maturity.
Náplní je příprava na 1., 2. a 4. část MZ (odpovědi na tématické otázky, popis obrázků, řízený rozhovor).
Výuku vede český vyučující.

Celkem 30 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení duben 2021