Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

05 AJ příprava na didaktický test a slohovou práci

Kurs přípravy na písemnou část státní maturity.
Náplní jsou didaktické testy (poslech a čtení s porozuměním) a slohová práce.
Výuku vede český vyučující.

Celkem 30 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení duben 2021

6 z 6 je stále volných