Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

04 Španělština pro začátečníky

Kurs pro začátečníky s rodilou mluvčí.
Vstupní úroveň: A0/A1.
Celkem 36 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení červen 2020.

6 z 6 je stále volných