Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

03 Španělština mírně pokročilí

Kurs pro mírně pokročilé s rodilou mluvčí.
Vstupní úroveň: A2/B1.
Celkem 36 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení červen 2020.

6 z 6 je stále volných