Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

02 Španělština konverzace

Kurs pro pokročilé s rodilou mluvčí.
Vstupní úroveň: B1/B2.
Celkem 36 hodin.

Zahájení: září 2020, ukončení červen 2020.

6 z 6 je stále volných