Jazykové kursy

Firemní kursy

Pomaturitní studium

01 Pomaturitní AJ MP

Kurs s denní výukou, čeští lektoři a rodilý mluvčí.
20 vyučovacích hodin týdně.
Vstupní úroveň: A2/B1, výstupní úroveň B1+/B2.
Ukončeno mezinárodně platnou jazykovou zkouškou (TOEIC, TELC, Cambridge).
Osobní přístup, přátelské prostředí.

Pouze pro letošní maturanty! Status studenta, organizace šk. roku jako na SŠ.

Zahájení 1. září 2020, ukončení 30. června 2021.

10 z 15 je stále volných